top of page

Työyhteisövalmentaja

Kahdentoista (12) Tie Omaan Voimaan -valmennuskerran aikana saat mahdollisuuden päästä kosketuksiin todellisen oman itsesi kanssa. Saat selkeyttä ja tasapainoa. Itsetuntemuksesi, itseluottamuksesi, omanarvontuntosi ja tietoisuutesi kasvavat. Löydät lisäksi omat vahvuutesi ja kehityskohteesi sekä omat lahjasi.

 

Emme edes yritä selittää Tie Omaan Voimaan-puolta sanoilla, sillä tämä on yksinkertaisesti koettava itse.

Tie Omaan Voimaan -valmennuksen lisäksi voit valmistua Työyhteisövalmentajaksi kahdentoista (12) valmennuskerran aikana.

Työyhteisövalmentajana saat työvälineitä mm. seuraaviin asioihin:

-Eri persoonallisuustyypit työelämässä ja mitkä ovat kunkin persoonallisuustyypin vahvuudet ja kehityskohteet

-Vuorovaikutustaidot, kommunikointi ja palautteenanto

-Työntekijän omakuva

-Mielikuvaharjoittelu

-Näkökulman vaihto ja merkitykset

-Ajattelumallit ja uskomukset

-Työntekijän rentoutuminen ja keskittyminen

-Tunteiden käsittely

-Työyhteisön kannustaminen

-Muutoksen läpivienti

bottom of page