top of page
Alternative traditional medicine and mas

Kokonaisvaltainen Valmennus

Mitä menetelmää me käytämme ja miksi? Kenelle menetelmä sopii?

M&M Kokonaisvaltainen Valmennus ottaa ihmisen huomioon kokonaisvaltaisesti yhdistäen kehon ja mielen. Meille yhdeksi hyväksi kehon ja mielen yhdistäväksi menetelmäksi on vuosien kokemuksen myötä muodostunut terapeuttinen kokonaisvaltainen valmennus, joka aktivoi kehon oman parantumisjärjestelmän. Me kutsumme tätä kokonaisvaltaiseksi kehon skannaushoidoksi. Kun kehon oma tasapaino palautetaan kehon skannauksella, niin tällöin keho voi parantaa itse itsensä. Kokonaisvaltaisessa valmennuksessa pyritään löytämään kehon ja mielen epätasapainoon johtaneet juurisyyt ja tukemaan eheytymistä.

 

Kokonaisvaltainen valmentaja kohtaa asiakkaan kokonaisvaltaisesti ja ottaa huomioon kehon, mielen ja ihmisen psyykkisen puolen  harmonisen toiminnan. Miksi me käytämme tällaista kokonaisvaltaista menetelmää, on se, että tällä tavoin kehon ja mielen epätasapainotiloihin pääsee huomattavasti syvemmin käsiksi kuin vain pelkästään keskustelemalla. Käyttämämme kokonaisvaltainen kehon skannausmenetelmä auttaa asioiden syvällisemmässä käsittelyssä kehon ja mielen tasolla. 

 

Kokonaisvaltainen valmennus vahvistaa kehosi ja mielesi tasapainoa, toimii sairauksien ennaltaehkäisijänä ja terveyden ja elinvoiman vahvistajana. Kokonaisvaltainen valmennusta voi tehdä myös sairaalle ja lääkitystä käyttävälle ihmiselle. Kokonaisvaltaisesta valmennuksesta on hyötyä myös terveelle ihmiselle, joka haluaa tukea psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan.

 

Kenelle kokonaisvaltainen valmennus sopii? Kaikille. Kokonaisvaltaisesta valmennuksesta saa tukea tämän hetkiseen elämäntilanteeseen. Kokonaisvaltainen valmennus lisää tietoisuutta kokonaisvaltaisesti - niin kehon kuin mielen tasolla. Kokonaisvaltainen valmennus voi tuoda apua mm. tilanteissa joissa lääkärit eivät osaa sanoa mikä sinua vaivaa, unettomuudessa, ahdistuksessa, masennuksessa ja erilaisissa kiputiloissa. Kokonaisvaltainen valmennus tukee paranemisprosessia ja sitä voi antaa myös lääkitystä käyttävälle tai leikkauksesta toipuvalle potilaalle. Oma avoimuus ja myönteisyys kokonaisvaltaista valmennusta kohtaan edesauttaa kokonaisvaltaista paranemista. Yhden hoitokerran kesto on 1,5h, josta noin 45min menee keskusteluun ja kehon skannaushoitoon menee aikaa noin 45min.

bottom of page